Dacă cineva îi învață pe alții o altă învățătură și nu se apropie de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Cristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie și nu înțelege nimic, ci are boala controverselor și a disputelor cu privire la cuvinte, din care apar invidia, cearta, blasfemiile, suspiciunile rele și altercațiile permanente dintre oamenii cu mintea pervertită și lipsiți de adevăr, care cred că evlavia este un mijloc de îmbogățire. 1 Timotei 6:4-5 NTR

Există o dragoste de controversă care trebuie mustrată și, dacă este necesar, înlăturată. Persoana la care se referă apostolul Pavel în aceste versete este plină de îngâmfare și nu înțelege nimic. El are o poftă nesănătoasă [literalmente bolnavă] de controversă și de certuri de cuvinte [sau lupte de cuvinte], care produc invidie, calomnii, suspiciuni rele, închipuindu-și că evlavia este un mijloc de câștig.

Acum, ceea ce cred că va fi util ca instrument de diagnosticare – mai întâi pentru noi înșine, ca nu cumva să cădem în această situație, și ca instrument de diagnosticare pentru alții – este să luăm aceste trăsături pe care tocmai le-am descris despre această persoană iubitoare de controverse și să afirmăm alternativele pozitive. Și, în acest fel, putem avea ceva pentru care să ne rugăm, precum și ceva de care să fugim, și am putea fi capabili să vedem mai clar problemele celorlalți și ale noastre. Așadar, permiteți-mi să fac asta pe scurt.

Mi se pare că există șase trăsături ale persoanei iubitoare de controverse, pe care le putem identifica și pe care ne putem strădui să le evităm.

MÂNDRIA

Omul care este plin de sine. Alternativa pozitivă, desigur, este smerenia – sau, mai precis, disponibilitatea de a ne mărturisi limitele cunoașterii și dorința de a continua să învățăm. Dacă o persoană apare ca fiind încrezută (și se comportă ca și cum nu ar face niciodată greșeli), știi că vei avea o problemă cu asta.
Trebuie să cultivăm în biserică convingerea profundă că o persoană poate fi solidă ca o stâncă, neclintită în chestiuni legate de adevărul biblic clar, de dreptate și de puritate, păstrând în același timp un comportament umil. Sunt oameni, se pare că mulți oameni astăzi, care nu cred asta. Ei cred că singurul mod de a fi o persoană cu coloană vertebrală este să fii impetuos. Eu nu cred că este adevărat.

IGNORANȚA

A doua trăsătură a acestui iubitor de controverse este ignoranța. Paul spune că nu înțelege nimic. Acum, eu înțeleg că atunci când inima noastră este infectată de această boală a iubirii de controversă și de mândrie, chiar și faptele pe care le înțelegem corect vor fi denaturate într-o direcție dăunătoare, astfel încât se poate spune că nu înțelegem cu adevărat nimic. Nu înțelegem nimic corect. Întoarcem totul într-o direcție dăunătoare.

POFTA NESĂNĂTOASĂ

În al treilea rând, Pavel spune că această persoană are un fel de boală, o poftă nesănătosă de controversă. Există oameni care au o nevoie morbidă de a se lupta pentru a se simți importanți, pentru a se simți justificați, pentru a se simți în siguranță. Avem nevoie de discernământ pentru a recunoaște acest tip de persoană. O modalitate este să testăm dacă există la fel de multă laudă, mulțumire și bucurie ca și critici și plângeri. Îi place persoanei să vadă frumusețile lui Dumnezeu și ale lui Hristos, ale mântuirii și ale cerului și vorbește despre ele cu bucurie și uimire? Sau nevoia sa de luptă împiedică toate acestea? Dacă este așa, nu este bine; pur și simplu nu este bine din punct de vedere spiritual. El are nevoie de ajutor.

INVIDIA

În al patrulea rând, această persoană stârnește invidia. Acest lucru se poate întâmpla în diferite moduri, dar unul dintre ele este că iubitorilor de controverse le place să își etaleze iscusința verbală – răstălmăciri istețe, analize ale greșelilor altor persoane, spirit prompt și o utilizare agilă a aluziilor culturale la modă. Toate acestea au ca scop o etalare care tinde să îi facă pe alți oameni imaturi. Asta se numește invidie.

NEGLIJENȚA

În al cincilea rând, această persoană iubitoare de controverse este neglijentă cu adevărul. Pavel spune că folosește „calomnii, suspiciuni rele’’. Asta înseamnă, de obicei, că este gata să creadă răul despre alții cu foarte puține dovezi. Furia lui față de un anumit punct de vedere, care poate fi total justificat, provoacă o prejudecată atât de puternică încât încetează să mai aibă nevoie de adevăr, ci trebuie doar să arate nebunia punctului său de vedere. În acest proces, menținerea unei poziții corecte poate fi folosită cu ușurință pentru a justifica afirmarea altor lucruri care nu sunt adevărate. Trebuie să iubim adevărul până la capăt, cu mare seriozitate.

IUBIREA DE BANI

Și, în sfârșit, în al șaselea rând, Pavel spune că acest iubitor de controverse își închipuie că evlavia este „un mijloc de câștig”. Cu alte cuvinte, în adâncul lui iubește banii, despre care Pavel spune mai târziu că sunt rădăcina tuturor relelor (1 Timotei 6:10) – ceea ce, după mine, înseamnă că inima care prețuiește această lume, ceea ce pot cumpăra banii, în detrimentul lui Hristos, este genul de inimă din care provin toate relele. Asta este. Banii sunt doar pârghia pe care o astfel de inimă o trage pentru a obține ceea ce își dorește cu adevărat, care nu este în mod suprem Hristos.

Cred că dacă vom căuta să fim opusul acestui iubitor de controverse în aceste șase moduri, vom fi probabil într-o poziție bună atât pentru a recunoaște eroarea atunci când o vedem, cât și pentru a o evita noi înșine.

Sursa: Desiring God