cross one radio logo

Drepturi de autor

Conținutul existent pe site-ul https://www.crossone.ro, incluzând – dar fără a se limita – la text, muzică, sunete, imagini, filme, grafică, aplicații, șamd. este protejat de legile drepturilor de autor și ale proprietății intelectuale.

Asociația Cross One Radio produce aplicații, resurse online, conținut scris, audio și video în studiourile proprii. Fiecare emisiune produsă de Asociația Cross One Radio este evidențiată pe pagina de emisiuni astfel: “Producător: Cross One Radio”. Emisiunile produse în studiourile Trans World Radio România sunt evidențiate pe pagina de emisiuni astfel: “Producător: Trans World Radio România”, Asociația Cross One Radio având acordul scris al Trans World Radio România pentru distribuirea emisiunilor produse în studiourile acestora.

Asociația Cross One Radio deține și o “Licență neexclusivă pentru comunicarea publică a fonogramelor prin intermediul serviciilor online sau mobile”, conform contractului încheiat cu Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți.

Materialele disponibile pe site-ul https://www.crossone.ro sunt destinate uzului personal, non-comercial. Nu puteți folosi conținutul acestui site în scopuri comerciale fără a obține o licență din partea Asociației Cross One Radio sau a deținătorilor drepturilor de autor asupra conținutului respectiv. Aceasta include – dar nu se limitează la – utilizarea conținutului în scopuri publicitare, ca material promoțional, sau în orice alt context cu caracter comercial.

Nu puteți folosi conținutul disponibil pe site-ul https://www.crossone.ro în niciun mod care ar putea afecta drepturile Asociației Cross One Radio sau ale oricărui deținător al dreptului de autor asupra materialelor publicate pe site. Aceasta include – dar nu se limitează la – utilizarea conținutului într-un mod care ar putea fi considerat defăimător, ofensator sau care discreditează.

Orice utilizare neautorizată a conținutului sau mărcilor înregistrate disponibile pe site-ul https://www.crossone.ro poate încălca legile dreptului de autor, mărcile înregistrate sau alte legi. Asociația Cross One Radio își rezervă dreptul de a lua măsurile legale împotriva oricărei persoane sau organizații care violează drepturile sale de autor și mărcile sale înregistrate.