În zile întunecate, Dumnezeu ne trimite liniștea și puterea Lui prin 4 cuvinte simple: “Eu sunt cu tine.”

Eu sunt cu tine.” Promisiunea vine către oameni cu frică ai lui Dumnezeu de-a lungul timpului în Biblie, o aude Isaac în Berșeba (Geneza 26:24) , Moise la tufișul în flăcări (Exod 3:12), David în vale (Psalmul 23:4), ucenicii pe măsură ce îi învață Isus (Matei 28:20). Dumnezeul cel viu știe ce avem cel mai mult nevoie în suferință: nu răspunsuri, ci promisiunea prezenței Lui. Mai mult decât atât, le amintește oamenilor Cine este El.

Când trecem prin valea umbrei morții, ca niște oi, El se numește Păstor (Psalmul 23:4),  când îngenuchem neputincioși din cauza dușmanului, El este numit Răscumpărător (Isaia 43:14). Și atunci când ne simțim mici, vulnerabili și neputincioși într-o lume periculoasă, El se numește Creator ( 1 Petru 4:19).

Creatorul nostru credincios

“Mici, vulnerabili și afectați” sunt cuvintele care ne descriu pe mulți dintre noi când citim 1 Petru. În acea frică, incertitudine și durere, despre care ne vorbește Petru, el spune o promisiune, i-a asigurat de la început că ei sunt oamenii lui Dumnezeu (1 Petru 2:10). El le îndreaptă privirile spre încercări, dușmani, chiar și spre Rai și pământ, ca să le amintească faptul că Dumnezeu, care-i numește pe ei poporul Lui, este de asemenea Creatorul lor credincios.

Suveran asupra creației

Când ne încredem în Dumnezeu ca fiind un credincios Creator în suferința noastră, vom găsi 2 pietre pe care să stăm neclintiți. Prima: Dumnezeu guvernează asupra creației Lui,  de la orbitele din galaxiile nevăzute până la umbrele frunzelor din grădina noastră. Acum pare că suferința audienței lui Petru este frustrant de întâmplătoare și la fel se aplică și suferinței noastre, indiferent care este aceasta. Deoarece în spatele fiecărei creaturi există un Creator atât de implicat în detaliile lumii Sale încât suferința ajunge la noi numai dacă El, în înțelepciunea și bunătatea Sa, consideră necesar.

Nicio calomnie nu există, nicio tumoare nu crește, nicio săgeată nu zboară și nicio ciumă nu se răspândește cu un milimetru mai departe decât spune Dumnezeu, la fiecare El zice: „Până aici vei ajunge și nu mai departe”, iar creația trebuie să asculte.

 

Suveran asupra noastră

A doua piatră o reprezintă suveranitatea Tatălui asupra noastră. Sufletele noastre, fragile deseori, sunt în mâinile Atotputernicului Tată. Petru spune: „Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu prin credinţă (1 Petru 1:5).
În toate lipsurile, fricile durerile și incertitudinile noastre, puterea lui Dumnezeu este în sufletelor noastre, ținându-ne departe de orice ne-ar putea distruge. După suferința simțită pentru puțină vreme de care ne vorbește Petru, Dumnezeu se va apleca spre noi și ne va oferi iar puterea de a respira. Apoi cei paralizați vor merge, orbii vor vedea din nou, piesele fiecărei inimi rănite vor fi din nou puse împreună, toate rănile vor fi legate, pentru eternitate.

 

Slujitori cu cicatrici pe mâini

Cei care se încred în Dumnezeu ca fiind Creatorul lor credincios au un semn care nu poate fi ascuns. Nu doar faptul că pot trece prin suferință având pace în inimă, ci o fac uitându-se și la cei din jurul lor “Prin urmare, aceia care suferă după voia lui Dumnezeu să‑și încredințeze sufletele credinciosului Creator, făcând binele.” 1 Petru 4:19. Ei după ce și-au încredințat sufletele fragile Creatorului, au curajul să ridice bucățile sfărâmate ale vieții lor și să le dea lui Isus, să știe că El poate lua ce e spart și să hrănească mulțimi. Aceștia chiar dacă au cicatrici și răni ce nu sunt văzute, pot sluji, pot oferi comoara lui Dumnezeu și altora.

De ce? Pentru că Însuși creatorul munților le ține sufletele în mâinile Lui și cu El, ei sunt în siguranță.

https://www.desiringgod.org/articles/the-maker-of-the-mountains-is-with-you