A fost un drum lung și plin de rușine până la cabana de vânătoare.

Timp de mai bine de o oră, stătusem în staulul pentru căprioare, citind și bucurându-mă de acea dimineață liniștită. Apoi am simțit gloanțele libere zornăind în buzunar. M-am întors și m-am uitat. Oh, nu.

Îmi uitasem pușca.

Nu mai aveam de ales decât să mă întorc după ea. Restul bărbaților din familia noastră extinsă erau ascunși în propriile standuri. Nu m-ar fi văzut întorcându-mă după armă. Dar vor auzi despre asta. Oh, vor auzi. La cabană, soțiile și copiii noștri ar fi fost bucuroși să raporteze despre „vânătoarea” mea. Puteam vedea perechi de ochi holbându-se prin fereastră în timp ce înaintam pe potecă. S-au adunat în jurul meu și m-au întâmpinat la ușă, cu ghionturi și râsete.

Ani mai târziu, încă nu am trecut peste asta (și pe bună dreptate). Acum, în fiecare toamnă auzim: „Îți amintești când unchiul David . . .”

Vânătoare fără pușcă

Sunt un vânător teribil de amator. Zâmbesc și râd ușor că odată mi-am uitat pușca. Pentru mine, adevărata bucurie în acel stand liniștit pentru cerbi este citirea din Biblie și rugăciunea fără grabă. Prinderea cerbului cel mare este pentru mine pe plan secund.

Totuși, ca pastor, ar fi o adevărată rușine dacă m-aș prezenta fără armă. Adică, dacă aș merge la amvon fără sabie – fără toiagul, bagheta, bisturiul pentru cele mai exigente operațiuni, singurul instrument al chemării noastre sfinte. Fără Carte, un predicator creștin este neechipat și incompetent. El este lăsat, în mod tragic, să predice propriile idei, propriile preferințe, propriul său sine. Atunci când predicarea nu începe, nu persistă și nu se încheie cu transmiterea cu fidelitate a mesajului, este, de fapt, o predicare prefăcută, nu cea adevărată.

Dar cu Cartea în mână, cu Scripturile, cuvântul adevărului despre Hristos și lucrarea Sa – și cu singura armă bine purtată și prețuită, interiorizată și mânuită corect – omul simplu, finit și căzut este omul lui Dumnezeu pentru momentul predicării. Această lamă, bine cunoscută și bine mânuită, poate tăia capul unui uriaș și poate efectua cele mai delicate operații asupra sfinților. Cu ea, urcați la amvon cu o încredere sfântă și smerită. Fără ea, faceți un drum lung înapoi la cabană.

1. Studiați-o în cămăruța voastră

În primul rând, o ținem în mână, o atingem, o gustăm, în particular – și, în mod ideal, timp de câțiva ani înainte de a o lua cu regularitate la amvon. Și apoi, odată ce am predicat, continuăm să o mânuim în privat în toate momentele și anotimpurile pe care le îndurăm ca pastori și ca creștini.

Învățăm să folosim Scriptura pentru a-i ajuta pe alții folosindu-ne de ea pentru a ne hrăni și restaura propriile noastre suflete, dimineață de dimineață. În primul rând, învățăm – în timp, nu peste noapte – cum să mânuim Scriptura pentru noi înșine, sprijinindu-ne pe Duhul lui Dumnezeu. El poate fi încântat să ofere la început sclipiri de intuiție și protecție suverană împotriva erorilor, dar nu-i face predicatori fără să-i pună la treabă și să-i condiționeze pentru o muncă de lungă durată. Bazele unei bune predici se formează în ani de zile, începând cu înțelegerea și aplicarea corectă a Cuvântului lui Dumnezeu în propriile noastre minți, inimi și vieți. Folosirea pastorală competentă a Cuvântului se produce nu în sesiunile de studiu dinaintea mesajelor publice, ci din modele de lungă durată de conformare la Cuvântul lui Dumnezeu în taină.

Așadar, mai întâi, cu mult înainte de predicare, învățăm în liniște să mânuim Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi înșine. Medităm asupra lui și ne bucurăm de el – și ne bucurăm de Dumnezeu în el. Ne înmuiem sufletele în Scriptură timp de ani de zile. Căutăm să cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu, cât mai mult posibil, pe dinăuntru și pe dinafară, și să facem ca el să prindă rădăcini și să aducă rod în noi.

2. Studiați-o în public

Apoi ne întoarcem și facem Cuvântul lui Dumnezeu explicit în învățătura publică. În predicile noastre, arătăm că Cuvântul lui Dumnezeu este autoritatea noastră și inspirația noastră conducătoare – nu ideile și opiniile, observațiile și istețimea noastră. Ne obținem ideile noastre cheie adâncindu-ne în Scriptură, iar apoi ne străduim să le arătăm ascultătorilor noștri de unde le-am luat.

Saturarea cu Scriptură a unei slujbe la amvon are loc atât direct, cât și indirect. În mod direct: prin atragerea atenției asupra anumitor cuvinte și fraze și prin citarea capitolului și a versetului. Indirect: prin pregătirea și predicarea dintr-un suflet care este modelat în mod constant de Scriptură de-a lungul timpului, pentru a gândi și simți în modul lui Dumnezeu, mai degrabă decât în cel al lumii și al nostru.

3. Utilizați-o cum trebuie

Atunci când omul modern, în această epocă în care eul triumfă, prețuiește părtășia personală cu Dumnezeu și se hotărăște să predice acea Carte, nu propriile gânduri și propria persoană, a trecut primul obstacol critic. El devine demn să predice Cuvântul, să își clădească predica pe acesta, și așa și face. Acesta este un început glorios. Miracolul a început. Cu toate acestea, pentru a predica corect Cuvântul, apare un al doilea obstacol critic: utilizarea corectă a Cuvântului.

Fă tot ce poți pentru a te prezenta în fața lui Dumnezeu ca un om demn de aceasta, un lucrător care nu are de ce să se rușineze, utilizând (mânuind) corect Cuvântul Adevărului. (2 Timotei 2:15)

Asta înseamnă că, având o mână fermă, cu mișcări bine învățate, să îndrepți Cuvântul pe o cale dreaptă. Fără încurcături, fără ocolișuri iscusite, fără șiretlicuri. Cu îndemânarea unei sfinte familiarități, scoateți lama din teacă și mânuiți-o cu precizie, grijă și stăpânire de sine.

Înțelegeți cu adevărat

A trata corect înseamnă să nu te abați de la procesul de înțelegere a ceea ce înseamnă (și nu înseamnă) acest text. Studiați-vă singur pasajul cu mult înainte de a fi în fața termenului limită și cu mult înainte de a verifica comentariile și părerile altora. Fă-ți timp să studiezi textul cu mult înainte de a-l predica. Și pe măsură ce treci de la studiul amplu la schița și prezentarea restrânsă pentru acest mesaj, construiește-ți predica pe ceea ce ai văzut cu ochii tăi.

Puneți în practică în totalitate

Tratarea corectă presupune să nu eviți munca care poate fi cea mai dificilă pentru mulți dintre noi. Nu ne vom mulțumi ca mesajul să rămână nedescifrat și să nu facem legătura între prăpastia dintre lumea biblică și cea actuală.

Și acest lucru va necesita o planificare în avans, acordându-ne spațiu și având răbdarea de a descoperi ce înseamnă cu adevărat acest text particular pentru biserica noastră (și nu numai). Nu ne vom mulțumi să predicăm etica corectă din texte greșite. Vom tânji să facem dreptate pasajului particular din fața noastră. Dacă aplicația dorită nu este acolo, vom găsi o modalitate credincioasă de a o aborda și vom aplica textul și/sau un alt text care răspunde cu adevărat nevoii resimțite de biserică. Căutăm să lucrăm împreună cu Duhul Sfânt, nu împotriva lui.

Pe cine pune în lumină predica?

Am putea lua în considerare și alte utilizări greșite. Un predicator ar putea folosi Scriptura decorându-și propriile idei cu versete scoase din context. El poate abuza de Scriptură atunci când greutatea morală a predicii sale provine din altă parte, iar textele biblice sunt obligate să joace un rol secundar, pentru a-L arăta pe Dumnezeu de partea unei cauze oarecare. De asemenea, Scriptura poate fi folosită din punct de vedere tehnic și totuși fără a avea prioritatea și centralitatea corespunzătoare. Posibilitățile de eroare sunt nenumărate.

Predicarea bună și fidelă nu este doar știință, ci și artă. Este o îndemânare de-o viață, învățată de-a lungul anilor și deceniilor, nu al săptămânilor și lunilor. Faceți o listă cu toate cerințele posibile în predicarea creștină (inclusiv focalizarea adecvată și o concizie suficientă) și nicio predică nu va bifa toate cerințele.

Ne-am putea întreba, în cele din urmă, dacă predicatorul însuși arată cel mai bine? Se simt ascultătorii înălțați mai presus de toți? Sau Isus este înălțat în mod suprem? Predicatorii, tineri și bătrâni, care aspiră să folosească Scriptura în mod corect, în devoționalele lor și la amvon, cu greu se pot întreba îndeajuns: Cine este pus în lumină în această predică? Către cine sunt îndreptate reflectoarele?

Sursa: Desiring God