Principii îndrumătoare pentru abordarea dificultăților

Iată care ar putea fi câteva principii ce ne pot ajuta să interpretăm aparentele discrepanțe dintre Biblie și știință.

PRINCIPIUL 1

Dumnezeu conduce lumea.

Ca presupunere de bază este necesar să asimilăm adevărul că Dumnezeu a creat lumea și că El o conduce. Dumnezeu este Dumnezeul nostru personal, nu un set de reguli mecanice. Dumnezeu poate acționa în moduri excepționale, dacă El alege acest lucru. Această ipoteză stabilește bazele pentru studiul detaliat al Bibliei și al lumii.

PRINCIPIUL 2

Dumnezeu este consecvent.

Întrucât Dumnezeu este consecvent cu El însuși, ceea ce spune El în Biblie și ceea ce face în conducerea lumii este conform principiilor Sale. Nu există nicio discrepanță reală între Biblie și datele despre lume. Discrepanțele care apar sunt iluzorii. Pentru că oamenii sunt finiți, iar Dumnezeu este infinit, nu avem cum să știm totul. Nu putem garanta că, în decursul unei vieți sau a mai multor vieți pe pământ, vom fi capabili să rezolvăm complet, spre propria noastră satisfacție, toate discrepanțele aparente. Însă, există speranța că am putea rezolva măcar unele dintre ele. Dar fără să știm dinainte când va apărea soluția. Trebuie să avem răbdare și să avem încredere în Dumnezeu.

PRINCIPIUL 3

Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu.

Biblia este ceea ce spune Dumnezeu. Dumnezeu ne-a lăsat Cuvântul Său în scris, prin oameni pe care El i-a ridicat și i-a direcționat. Deci ceea ce spune Biblia este pe deplin demn de încredere și adevărat. Cărți întregi sunt dedicate demonstrării faptului că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. Însă, menționăm doar câteva versete, pentru a ne aminti că Biblia face această afirmație despre ea însăși. Cel mai renumit verset care arată că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu se găsește în 2 Timotei: „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu”. În mod similar, 2 Petru 1:21 spune: „Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.”

PRINCIPIUL 4

Dumnezeu a dat ființelor umane autoritate, așa că investigația științifică este legitimă.

Oamenii responsabili pentru primii pași în dezvoltarea științei moderne au operat cu presupuneri în conformitate cu viziunea biblică asupra lumii. Adevărurile despre Dumnezeu și despre ideea că omul a fost creat după chipul Lui au încurajat de fapt explorările științifice. Același lucru ar trebui să fie valabil și astăzi. Oamenii de știință pot lucra cu mai multă pasiune dacă revin la slujirea unui Dumnezeu personal, mai degrabă decât să-și imagineze că legile sunt mecanisme impersonale.

PRINCIPIUL 5

Formulările oamenilor de știință nu provin din Cuvântul lui Dumnezeu, ci sunt reflecții umane cu privire la dovezile din lume.

Formulările științifice nu sunt paralele cu Biblia. Însă Biblia este infailibilă, deoarece este Cuvântul lui Dumnezeu. Este compusă din cuvinte și propoziții pe care Dumnezeu le-a conceput (prin autori umani) pentru a exprima adevărul și a ni-l comunica. Putem avea încredere totală în ceea ce spune.

În contrast, toată munca oamenilor de știință moderni este muncă umană. Dumnezeu le dă daruri. Dumnezeu le oferă perspective. Dumnezeu le dă energie pentru muncă. Dar totul este failibil. Cercetătorii pot spune multe lucruri adevărate, dar pentru că sunt supuși greșelii, nu putem să presupunem pur și simplu că ceea ce spun ei este adevărat. Trebuie testat. Iar atunci când știința funcționează într-un mod sănătos, prima etapă de testare se realizează prin intermediul altor oameni de știință. Experimentele pot fi repetate, în diferite condiții și pot fi încercate ipoteze alternative.

PRINCIPIUL 6

Deși Biblia este infailibilă, toate interpretările umane ulterioare ale Bibliei sunt failibile.

Trebuie să distingem ceea ce spune Biblia cu adevărat de ceea ce noi sau alți interpreți credem că spune sau implică. Învățăturile de bază ale Bibliei cu privire la mântuire sunt clare. Dar nu toate detaliile afirmațiilor sunt la fel de clare. Westminster Confession of Faith oferă un rezumat rațional cu privire la claritatea Bibliei:

„Nu toate lucrurile din Scriptură sunt la fel de clare în sine, nici la fel de clare pentru toți; totuși acele lucruri care sunt necesare pentru a fi cunoscute, crezute și respectate, pentru mântuire, sunt atât de clar expuse și observabile într-un loc sau altul al Scripturii, încât nu numai cei învățați, ci și cei neînvățați, într-o utilizare corespunzătoare a mijloacelor obișnuite, pot ajunge la o înțelegere suficientă a acestora.”

PRINCIPIUL 7

Discrepanțele aparente dintre Biblie și știință sunt contradicții între interpretările failibile ale Bibliei și declarațiile științifice failibile, bazate pe interpretări, la rândul lor failibile, ale dovezilor din lume. Sursa discrepanțelor constă în failibilitatea umană, care se extinde atât la interpretările Bibliei, cât și în științele moderne. Nu există nicio discrepanță în Dumnezeu însuși și nu există nicio discrepanță între ceea ce afirmă, de fapt, Biblia și adevărul despre lume.

PRINCIPIUL 8

O falsă diferență necesită investigații suplimentare.

Când găsim o discrepanță înșelătoare, nu știm pe moment dacă aceasta se datorează unei greșeli de interpretare biblică, unei greșeli de raționament științific sau celor două la un loc. În astfel de momente ar trebui să continuăm să avem încredere că Dumnezeu este Adevărul și să așteptăm cu răbdare, în timp ce încercăm să găsim sursele greșelilor.

PRINCIPIUL 9

Biblia are o prioritate practică, datorită designului său stabilit de Dumnezeu.

Dumnezeu a conceput Biblia să funcționeze ca ghid în viață (Psalmul 19:7–11; 119:105). Este concepută cu înțelepciune pentru a ne îndruma în nevoile noastre și pentru că ea ne vorbește despre remediul complet pentru păcat. Mai mult, este complet adevărată. Este o expresie verbală, spre deosebire de dovezile nonverbale găsite în lumea creată. Ar trebui să avem încredere deplină în ceea ce spune Biblia. Dar ar trebui să ne ferim de răspunsurile forțate despre detalii tehnico-științifice, care sunt dincolo de ceea ce scrie de fapt.

PRINCIPIUL 10

Când există o discrepanță iluzorie, ar trebui să vedem dacă există explicații concurente din partea oamenilor de știință sau a interpreților Bibliei.

Oamenii care nu sunt ei înșiși oameni de știință pot simți că nu sunt competenți să evalueze afirmațiile specialiștilor. Dar, deseori, oamenii de știință fac afirmații în afara specialității lor și, în acest caz, nu au nicio competență specială față de oricine altcineva. Chiar și atunci când fac afirmații în cadrul specialității lor, pot exista puncte de vedere diferite și afirmații discrepante pe care nu doresc să le menționeze. Trebuie să fim conștienți de faptul că munca actuală a științei are o componentă socială și că știința sănătoasă include dezacorduri sănătoase, care uneori apar chiar și în cazul teoriilor majore. (Există până astăzi interpretări diferite ale semnificației mecanicii cuantice, de exemplu.)

PRINCIPIUL 11

Biblia ne oferă suficiente instrucțiuni pentru următorul pas practic în ascultarea lui Dumnezeu, chiar și atunci când avem multe întrebări fără răspuns despre discrepanțe aparente. Dumnezeu este credincios și înțelege limitele cunoașterii noastre. El ne-a oferit suficient ca să-L cunoaștem, prin Isus Hristos, și să mergem pe calea Lui.

Sursa: Desiring God