Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și S-a dat pe Sine pentru noi.
Efeseni 5:2