Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci prin faptă și adevăr. I Ioan 3:18