Păzește-mă, Dumnezeule, căci în Tine mă încred. Psalmii 16:1