Duceți-vă în toată lumea și propăvădui-ți Evanghelia la orice făptură. Matei 16:15