Duceți-vă în toată lumea și propăvădui-ți Evanghelia la orice făptură.
Matei 16:15