Dacă nu ai nimic de dăruit lui Dumnezeu, dăruiește-te pe tine însuți.