Trebuie să nu uităm că nu evreii L-au pus pe Hristos pe cruce și nici măcar romanii, ci păcatele mele, păcatele tale, păcatele lumii acesteia.