Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui! Adică între oricine crede – din orice popor, limbă, seminție și națiune!