Lucrurile mici fâcute în numele Domnului sunt fapte mari.