Dacă mă iubiți veți păzi poruncile Mele. Ioan 14:15