Îngrijorarea încetează, atunci când începe credința.