Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și Eu vă voi da odihna. Matei 11:28