Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și Eu vă voi da odihna.

Matei 11:28