“Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură!” Marcu 16:15