“Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură!”
Marcu 16:15