Transformat prin har!
Nu-ți lăsa nespusă mărturia, este pentru mântuirea altcuiva, nu pentru tine!