Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu , Tată, eşti în Mine şi Eu în Tine.
Ioan 17:21